การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่

วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ค. 2564 15:24 น.

วันที่เแก้ไข : 28 ก.ค. 2564 15:01 น.


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ระลอกใหม่ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมจึงจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้โรงเรียนจะปิดแต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม


150 หมู่4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทร 032699437
แฟ็กซ์ 032699437
เว็บไซต์ http://www.bpn.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่