จุลสารฉบับที่ 11/2564 ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564

วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ค. 2564 18:45 น.

วันที่เแก้ไข : 27 ก.ค. 2564 19:12 น.


จุลสารฉบับที่ 11/2564 ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่