โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดี ผอ.ธัญจิรา โชติพงศ์กุล เนื่องในโอกาศได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ค. 2564 15:28 น.

วันที่เแก้ไข : 28 ก.ค. 2564 12:04 น.


ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ธัญจิรา โชติพงศ์กุล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย


332 ถ.ถนนศรีอยุธยา ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 023544990
แฟ็กซ์ 023544998

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่