ประกาศการรับเงินสนับสนุน 2000 “โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19”

วันที่เผยแพร่ : 5 ก.ย. 2564 18:30 น.

วันที่เแก้ไข : 22 ก.ย. 2564 10:45 น.


📌 ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

.

โรงเรียนกำลังดำเนินการโอนเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ผ่านระบบ KTB Corporate Online จำนวน 2,000 บาท/คน

.

✅ เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย

จะได้รับเงินภายใน วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

.

✅ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น

จะได้รับเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 สมาคมผู้ปกครองจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนให้ทั้งหมด

.

ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้จาก Internet Mobile Banking หรือปรับสมุดบัญชีคู่ฝากธนาคารที่ผู้ปกครองแจ้งไว้กับโรงเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย


332 ถ.ถนนศรีอยุธยา ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 023544990
แฟ็กซ์ 023544998

2
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่