โรงเรียนสตูลวิทยา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ย. 2564 09:17 น.

วันที่เแก้ไข : 22 ก.ย. 2564 10:45 น.


โรงเรียนสดูลวิทยา จังหวัดสตูล

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมสนับสนุน

ให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานโรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่