การแจ้งความประสงค์การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ย. 2564 08:49 น.

วันที่เแก้ไข : 15 ต.ค. 2564 14:46 น.


ขอให้นักเรียนแจ้งความประสงค์ รับหรือไม่รับวัคซีน (พร้อมเหตุผล)

กับครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.

และสามารถ Dowload เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีน Pfizer ได้ที่นี่ https://drive.google.com/.../1YDFcC.../view... สำหรับท่านที่สะดวกจะพิมพ์และลงนามด้วยตนเอง

กรณีไม่มีเครื่องพิมพ์ สามารถมารับเอกสารได้ที่โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เพื่อลงนามและนำมายื่นที่ครูที่ปรึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 กันยายน พ.ศ.2564

ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก https://bit.ly/3ED1jxo


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่