ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันที่เผยแพร่ : 8 พ.ค. 2565 21:09 น.

วันที่เแก้ไข : 17 พ.ค. 2565 21:24 น.


8 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้คณะผู้บริหารและครูที่ปรึกษาได้พบปะกับผู้ปกครอง เพื่อแนะนำแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่