แนวทางมาตรการเปิดภาคเรียน Onsite 17 พ.ค. ปีการศึกษา 1/2565

วันที่เผยแพร่ : 12 พ.ค. 2565 22:23 น.

วันที่เแก้ไข : 17 พ.ค. 2565 19:38 น.


มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School โดยในจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาแบบ onsite จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ให้คงยึดหลักการและแนว ปฏิบัติเงื่อนไขข้อกำหนดของ 6 มาตรการหลัก(DMHT-RC) , 6 มาตรการเสริม(SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา เพื่อการเตรียมการในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)


39 ถ.ราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร 054511215
เว็บไซต์ http://methang.ac.th/

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่