สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสกลทวาปี

วันที่เผยแพร่ : 20 มิ.ย. 2565 22:43 น.

วันที่เแก้ไข : 3 ก.ค. 2565 18:18 น.


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสกลทวาปี นำโดย นายประสบชัย บุญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ม.ปลาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 2 ระดับโรงเรียนสกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร


195 หมู่10 ซ.บ้านโพนยางคำ ถ.สกลนคร-นาแก ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร 042707372

5
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่