การประขุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2565 15:43 น.

วันที่เแก้ไข : 8 ส.ค. 2565 17:47 น.


โรงเรียนวัดอินทารามจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PAโรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

3
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่