กิจกรรมยุวชนประกันภัย

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2565 16:31 น.

วันที่เแก้ไข : 6 ส.ค. 2565 17:29 น.


โรงเรัยนวัดอินทารามจัดกิจกรรมยุวขนประกันภัย และซ้อมอพยพหนีไฟโรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

3
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่