28 – 29 ก.ค. 2565 วันหยุดตามปฏิทินราชการ

วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ค. 2565 23:55 น.

วันที่เแก้ไข : 6 ส.ค. 2565 16:54 น.


วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2565 ปิดเรียนตามปฏิทินวันหยุดราชการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

อ่าน : https://www.phuketkidsschool.ac.th/?p=17548โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต


454/2 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076217653
แฟ็กซ์ 076217653
เว็บไซต์ https://www.phuketkidsschool.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่