สภาจิ๋วส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ค. 2565 10:09 น.

วันที่เแก้ไข : 6 ส.ค. 2565 16:54 น.


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภาจิ๋วส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 ร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งสภานักเรียน ณ ห้องนันทนาการศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมเลือกตั้งสภาจิ๋วส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ฝึกภาวะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดภูเก็ต ที่สนับสนุนอุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียง

อ่าน : https://www.phuketkidsschool.ac.th/?p=17558


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต


454/2 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076217653
แฟ็กซ์ 076217653
เว็บไซต์ https://www.phuketkidsschool.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่