เทศบาลนครภูเก็ตตรวจการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา และทบทวนระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ

วันที่เผยแพร่ : 2 ส.ค. 2565 21:03 น.

วันที่เแก้ไข : 8 ส.ค. 2565 23:47 น.


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวคันธารัตน์ ช่วยเมือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในการต้อนรับนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาววนิดา เหมรา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในการลงตรวจการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา และทบทวนระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

อ่าน : https://www.phuketkidsschool.ac.th/?p=17604


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต


454/2 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076217653
แฟ็กซ์ 076217653
เว็บไซต์ https://www.phuketkidsschool.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่