ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่เผยแพร่ : 3 พ.ย. 2566 13:56 น.

วันที่เแก้ไข : 24 พ.ย. 2566 09:40 น.


๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายภูริวัต ขุนสุนทร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒


4 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุร จ.จันทบุรี 22000
โทร 039322105

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่