จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ย. 2566 12:27 น.

วันที่เแก้ไข : 27 พ.ย. 2566 05:31 น.


ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปานเดือน โพธิสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสีโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒


4 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุร จ.จันทบุรี 22000
โทร 039322105

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่