กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ชั้น ป.1

วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ย. 2566 09:04 น.

วันที่เแก้ไข : 1 ธ.ค. 2566 11:31 น.


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสายอักษร ได้นำนักเรียนชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)

การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งโรงงานหลวง เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ดอยคำ และได้ลงมือปฏิบัติออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ (แยมสตรอเบอร์รี่) ซึ่งทางโรงงานหลวงได้มอบให้กับนักเรียนทุกคน

นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสายอักษร


546 หมู่2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร 053451056

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่