กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ชั้น ป.2

วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ย. 2566 09:05 น.

วันที่เแก้ไข : 29 พ.ย. 2566 05:39 น.


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสายอักษรได้นำนักเรียนชั้น ป.2 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ บ้านไม้หอม ฮิโนกิแลนด์

การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ นักเรียนได้ไปเยี่ยมชมดินแดนจำลองสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ได้แก่ ซุ้มประตูวัดอาซากูซะ อุโมงค์เสาแดงโทริอิ ปราสาททองวัดคินคะคุจิ และให้อาหารปลาคราฟ

นักเรียนทุกคนมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรม ซึ่งนักเรียนสามารถนำประสบการณ์จากการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ไปบอกเล่าและประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสายอักษร


546 หมู่2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร 053451056

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่