จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 21

วันที่เผยแพร่ : 30 ม.ค. 2567 08:24 น.

วันที่เแก้ไข : 6 ก.พ. 2567 21:47 น.


แข่งขันโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ฯ ครั้งที่ 8 วันที่ 28 มกราคม 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMT ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่