ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน 67

วันที่เผยแพร่ : 6 ก.พ. 2567 23:07 น.

วันที่เแก้ไข : 23 ก.พ. 2567 11:01 น.


📣🚨โรงเรียนธรรมบวรวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดดังนี้

😍ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1️⃣แผนการเรียน (SMT : Sciente Math technology) จำนวน 30 คน 1 ห้องเรียน

2️⃣แผนการเรียนทั่วไป จำนวน 170 คน 4 ห้องเรียน

🥰ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1️⃣แผนการเรียน (SME : Sciente Math English)จำนวน 30 คน 1 ห้องเรียน

2️⃣แผนการเรียน วิทย์ - คณิต จำนวน 80 คน 2 ห้องเรียน

3️⃣แผนการเรียน ศิลป์ - ทั่วไป จำนวน 90 คน 2 ห้องเรียน

สนใจสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค. 67 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น) หรือช่องทางออนไลน์ https://tbws.ac.th/2024/02/04/ประกาศ-การรับนักเรียนเ/

📄เอกสารประกอบการสมัคร🗂️

👉ปพ.1

👉ใบรับรองผลการเรียน

👉สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน บิดา มารดา)

👉สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน บิดา มารดา)

👉รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป

ติดต่อสอบถามได้ที่งานวิชาการ👉งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 09-2439-8349


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนธรรมบวรวิทยา


244 บ้านคำบิด หมู่6 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โทร 042774113
แฟ็กซ์ 042774114
เว็บไซต์ http://www.tbws.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่