จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 29

วันที่เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2567 17:23 น.

วันที่เแก้ไข : 15 ก.พ. 2567 11:00 น.


วันศุกร์ ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ท่านผู้อำนวยการ ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ มอบหมายให้นางสาวพัชรี กลยนีย์ ร่วมพิธีการเปิดค่ายกิจกรรมยุวกาชาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ณ หอประชุมฟ้าขาวเพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนสว่างแดนดิน และขอขอบพระคุณ ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน รองพัชรี กลยนีย์ ที่มาร่วมและให้กำลังใจในกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 และขอขอบคุณครูผู้สอนยุวกาชาดทุกท่าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด สำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่