จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 35

วันที่เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2567 17:25 น.

วันที่เแก้ไข : 14 ก.พ. 2567 17:38 น.


วันที่ 5 กุบภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไซยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตร

และแสดงความยินดี กับนักกีฬายูโด โรงเรียนสว่างแดนดินตัวแทนจังหวัดสกลนคร ที่แข่งขันในรายการเยาวชน

แห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 เข้าแข่งขัน ณ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งนักกีฬาของเราได้ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขัน

ต่อในรอบทั่วประเทศ ต่อไปที่จังหวัดราชบุรี มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 คนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.เด็กหญิงชนิษฐา คำคูณ เหรียญเงิน 2.เด็กหญิงษญาภา คำคูณ เหรียญเงิน 3.นางสาวนิชา มหาวัง เหรียญเงิน

4.เด็กหญิงทิพย์ศิรี ใจกว้าง เหรียญทองแดง 5.เด็กหญิงสุดารัตน์ จำนงค์ภักดี เหรียญทองแดง

6.นายสิทรา สธนสถาพร เหรียญทองแดง


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่