จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 31

วันที่เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2567 17:26 น.

วันที่เแก้ไข : 15 ก.พ. 2567 16:31 น.


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมฟุตบอลโรงเรีบนสว่างแดนดินชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ระดับภาค เป็นตัวแทนเขต 10 ได้เป็นตัวแทนสายกิจการ

สาขา 4 ร่วมแข่งขันระดับเขต ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น

โดยมี ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ตำแหน่ง ผู้จัดการทีม

นางสาวพัชรี กลยนีย์ รองผู้อำนวยการ ตำแหน่ง ผู้ควบคุมทีม นายนคร โคตรโสภา ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม นายวรวุฒิ บัวซาวและนายอรุณ ตะไลกลาง ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอน


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่