จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 36

วันที่เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2567 17:27 น.

วันที่เแก้ไข : 15 ก.พ. 2567 11:00 น.


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้

นางสาวพัชรี กลยนีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการ

แข่งขันร้องเพลง "ลูกทุ่งเกษตรภาคอีสาน" โดยมีนักเรียนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 คน คือ

1. นางสาวประติมา คืดนอก นักเรียนชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 6/4 2. นางสาวเสาวลักษ์ แสนคุณ ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3/7

ผลการแข่งข้น รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และประเภทประชาชนทั่วไปได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ณ งานเกษตรภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้อำนวยการฝึกซ้อบ ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตระโคตร นางสาวพัชรี กลยนี่ย์

นายมนัส ทวีกัน ครูผู้ฝึกสอน นายมงคล สินธนันชัย นางพรทิพย์ สินธนันชัย นายขวัญชัย หอมทอง

นายจิระเดช ประกิ่ง นายเลิศศักดิ์ คู่สูงเนิน นายวีรชัย มูลกัน


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่