จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 53

วันที่เผยแพร่ : 29 ก.พ. 2567 09:28 น.

วันที่เแก้ไข : 15 มี.ค. 2567 09:36 น.


วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นางศรีสุมา จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาววาสนา ศิริจันทพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนสว่างแดนดิน เพื่อกำกับ ติดตาม ให้กำลังใจนักเรียน และขอบคุณคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่ สทศ.กำหนด


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่