อบรมการใช้งานระบบ SDC สำหรับครูและบุคลากรทุกท่าน

วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 2567 15:42 น.

วันที่เแก้ไข : 19 เม.ย. 2567 13:42 น.


วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ให้ครูปละบุคลากรทุกท่านเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ SDC ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"


333 ถ.ผาสุก ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทร 044413229

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่