โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบ Student Care เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/12567

วันที่เผยแพร่ : 9 พ.ค. 2567 09:29 น.

วันที่เแก้ไข : 9 พ.ค. 2567 09:29 น.


วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบStudent Care (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบริหารสถานศึกษา) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ให้กับผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน เวลา 09.00-12.00 น. ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุม 1 และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เวลา 13.00-15.30น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา


606 หมู่บ้านชุมชนดงพัฒนา ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร 042970128
แฟ็กซ์ 042743678
เว็บไซต์ http://www.tnw.in.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่