เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ค. 2567 15:54 น.

วันที่เแก้ไข : 21 พ.ค. 2567 18:24 น.


โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
จงรักภักดี สามัคคี มีคุณธรรม นำคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม


13 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร 054719422
แฟ็กซ์ 054719422
เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/nv-nan

6
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่