🔔🔔ประกาศ รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ : 14 พ.ค. 2567 12:09 น.

วันที่เแก้ไข : 21 พ.ค. 2567 10:06 น.


🔔🔔ประกาศ

รายงานผลการประเมินคุรภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2567

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

อยู่ในระดับ 🔻 "ยอดเยี่ยม" 🔻 ทุกมาตรฐาน

#โรงเรียนดารุลอูลูม จังหวัดสตูล

#โรงเรียนสร้างมุสลิมที่มีคุณค่าต่อสังคม

#สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพตน


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนดารุลอูลูม


65 หมู่4 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โทร 074751039
เว็บไซต์ http://www.darululoom.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่