ตำแหน่ง Customer Service

คุณสมบัติ
 • 1. รับเฉพาะ เพศหญิง
 • 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • 3. พูดจาสุภาพ มีใจรักงานบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสามารถรับความกดดันจากลูกค้าได้
 • 4. มีความขยันอดทน บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถสื่อสารได้ดี
 • 5. เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงและสามารถเริ่มงานได้ทันที
 • 6. มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
 • 7. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • 8. หากมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียด
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • 1. ให้บริการข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์และไลน์
 • 2. อบรมการใช้งานระบบให้กับลูกค้า
 • 3. แก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า โดยการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • 4. ดูแลลูกค็าในเขตที่ตนเองรับผิดชอบให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ตำแหน่ง Web Developer

คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สำหรับการเขียนโปรมแกรม Web Application
 • เขียนโปรแกรมภาษา PHP , Java Script, JQuery, CSS
 • หากมีประสบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Angular JS Framework, Ionic Framework, Laravel Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้าน Database MySQL, SQL Server, Oracle
 • มีขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีทัศนคติเชิงบวกและทำงานเป็นทีมได้

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
 • พัฒนา Web Application ตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง Mobile Developer

คุณสมบัติ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สำหรับการเขียนโปรมแกรม Mobile Application
 • เขียนโปรแกรมภาษา PHP , Java Script, JQuery, CSS
 • หากมีประสบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Angular JS Framework, Ionic Framework, Laravel Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้าน Database MySQL , SQL Server, Oracle
 • มีขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีทัศนคติเชิงบวกและทำงานเป็นทีมได้

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
 • พัฒนา Mobile Application ตามที่ได้รับมอบหมายHide
Show
ติดต่อเราที่นี่