โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ “สร้างแนวคิด นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร”

วันที่เผยแพร่ : 3 ส.ค. 2565 12:27 น.

วันที่เแก้ไข : 8 ส.ค. 2565 21:04 น.


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2565 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน หัวข้อ “สร้างแนวคิด นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร (บล็อกเชน) โดยมีนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยนายศุภโชค ละอองเพชร นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพนักงานทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกรเทศบาลนครภูเก็ต

อ่าน : https://www.phuketkidsschool.ac.th/?p=17618


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต


454/2 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076217653
แฟ็กซ์ 076217653
เว็บไซต์ https://www.phuketkidsschool.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่