จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 32

วันที่เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2567 17:20 น.

วันที่เแก้ไข : 15 ก.พ. 2567 07:54 น.


วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้

นายขวัญชัย หอมทอง ครูผู้ช่วย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง "ลูกทุ่งเกษตรภาคอีสาน" โดยมีนักเรียน

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 คน คือ นางสาวประติมา คืดนอก นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 644 และนางสาวเสาวลักษ์

แสนคุณ ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3/7 ผลการแข่งขั้น รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

และประเภทประชาชนทั่วไปได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ณ งานเกษตรภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้อำนวยการฝึกซ้อม ดร.นงค์รักษ์ เคนไซยวงศ์ ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตระโคตร นางสาวพัชรี กลยนีย์

นายมนัส ทวีกัน ครูผู้ฝึกสอน นายมงคล สินรนันชัย นางพรทิพย์ สินธนันชัยนายขวัญชัย หอมทอง

นายจิระเดช ประกิ่ง นายเลิศศักดิ์ คู่สูงเนิน นายวีรชัย มูลกัน


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่