ประกาศหยุดเรียนพิเศษ

วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2562 13:30 น.

วันที่เแก้ไข : 6 ก.ย. 2562 12:35 น.


แจ้งหยุดเรียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อยู่คั่นระหว่างกลาง ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดอาสาฬหบูชา ทางโรงเรียนได้พิจารณาหยุดเรียนพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 วัน เพื่อให้นักเรียน-บุคลากรได้หยุดต่อเนื่อง และทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับครอบครัว และ จะทำการเปิดเรียนชดเชย ในวันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 (ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนรังษีวิทยา
สุขภาพดี มีปัญญา ศรัทธามั่น หมั่นบริการ


262 หมู่9 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร 053383124
แฟ็กซ์ 053383124

9
Hide
Show