ทีมงาน Student Care ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่เผยแพร่ : 9 ต.ค. 2562 13:11 น.

วันที่เแก้ไข : 20 พ.ย. 2562 07:24 น.


ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ทีมงาน Student Care ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) จังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อการศึกษาไทย....


21 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0808086001
แฟ็กซ์ 029435477
เว็บไซต์ http://www.student.co.th

1
Hide
Show