แจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรของนักเรียนชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ย. 2562 15:45 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2563 17:06 น.


เรียนผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนได้ขยายเวลาการชำระเงินบำรุงการศึกษา ขอความร่วมมือในการดำเนินการชำระเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากรของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยชำระผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

*กรณีทำใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาหายท่านสามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.rvb.ac.th/

**หากท่านชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่