คว้ารางวัล ชนะเลิศ รับดับอศจ.จังหวัดศรีสะเกษ กับ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ -เอสโซ่

วันที่เผยแพร่ : 9 ก.ค. 2561 18:51 น.

วันที่เแก้ไข : 26 พ.ย. 2561 14:22 น.


โครงงาน การศึกษาอัตราส่วนของก้อนเพิ่มความหอมเสื้อผ้า จากวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. ในการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ จังหวัดศรีสะเกษ คณะครูนักเรียนผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ ที่ให้การสนุบสนุนเป็นอย่างดีวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
มีวินัย ใจบริการ ชำนาญวิชาชีพ


70 หมู่6 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร 045651641
แฟ็กซ์ 045651641

6
Hide
Show