13 มิถุนา เขมาฯ บูชาครู

วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ค. 2562 23:08 น.

วันที่เแก้ไข : 26 ส.ค. 2562 09:12 น.


💙ถึงจะสูงเทียมฟ้าอย่าดูถูก

💛ครูเคยปลูกวิชามาเเต่หลัง

❤ศิษย์ไร้ครูอยู่ได้ไม่จีรัง

🙏อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์

...เชิญชวนศิษย์เขมาฯทุกรุ่น แต่งกายให้สุภาพ ร่วมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน 08.30 น. เป็นต้นไปครับโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

32
Hide
Show